Pipescan

آشنایی با روش :

 این روش بازرسی بر مبنای تاثير عيوب بر روي ميدانهای مغناطيسي اعمال شده بر قطعه مورد آزمون، پايهگذاري شده است و به همین دلیل تنها توانایی بازرسی موادی را دارد که خاصیت مغناطیس شدن داشته باشند. پایشگر این سیستم شامل يك آهنربای دائمی بسیار قوی و یک مجموعهء حسگر است. حسگرها عيوبی را كه در شار مغناطيسي اختلال ايجاد میكنند را تشخيص داده و ولتاژي به سيستم ارسال ميكند. مقدار اين ولتاژ ارسالي دقيقا متناسب با ميزان تغييرات شار مغناطيسي و بزرگی عیوب است. نرمافزار سیستم پس از فیلتر کردن اطلاعات ارسالی، گزارش وضعیت عیوب را به صورت تمام رنگی آماده مینماید.

توانمندیها : 

-   آزمون كف، ديواره و سقف مخازن, بدنه ظروف تحت فشار و خطوط لوله از روی پوشش
-    توانایی بازرسی ورقهایی با جنس مغناطیسی بدون نیاز به برداشت رنگ و پوشش 
-    توانایی اجرای آزمون با سرعت نیم متر بر ثانیه
-    قابلیت ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما
-    قابليت ارائه گزارش ديجيتالي و چاپي تمام رنگی توسط نرمافزار سيستم 
-   حساسيت بسیار خوب نسبت به تشخيص خوردگی، کاهش ضخامت و ترک.
-    توانايي آزمون كف مخازن تا ضخامت 20 ميليمتر و از روي حداكثر6 ميليمتر پوشش
-    توانایی اجرای آزمون بر روی ورقهایی که دارای انحنا میباشند با عرض اسکن 150 میلیمتر
-    توانایی اجرای آزمون بر روی ورقهایی که دارای اعوجاج و ناهمواری میباشند با عرض اسکن 250 میلیمتر
-    قابليت انجام آزمون با سرعت بسیار بالای  100 تا 400 مترمربع در یک شیفت کاری و حداکثر 1200 مترمربع در روز با سه شیفت کاری
-    تنها و اثربخشترین روش توصیه شدهء کد و استانداردهای بینالمللی (API, ASME, ASTM & …) برای کنترل خوردگی کف مخازن

 کاربردها :

بازرسی و کنترل خوردگی كف، ديواره و سقف مخازن, بدنه ظروف تحت فشار و خطوط لوله از روی پوشش كه از نظر بروز عيوب و انواع خوردگيها از حساسيت بالايي برخوردار هستند.

شاخص های اقتصادی:

    قابليت بازرسي حين سرويس برای دیواره و سقف مخازن ذخیره و سطوح ظروف تحت فشار از سطح بیرونی تجهیز
    ارائه گزارش در زمان اجرای عملیات بازرسی به گونه­ای که عملیات تعمیراتی می­تواند همزمان با بازرسی آغاز گردد.
    منطبق بودن بر کد و استاندارد­های بین­المللی (API, ASME, ASTM & …)
    پايين آمدن زمان بازرسي به دليل سرعت بالاي اين روش ( چند صد مترمربع در روز )
    هزینه اجرایی پایین­تر نسبت به روش­های دیگر (مانند التراسونیک و SLOFEC )
    پوشش کامل کلیه سطوح ورق مورد آزمون
    عدم نیاز به برداشتن رنگ و پوشش

گزارش­دهی:

 براي استفاده صنعتی از اين سيستم، نرم­افزاري توليد شده­است كه داده­های ارسالی در محدوده ولتاژی خاصی را پردازش مي­كند و در زمان اجرای عملیات بازرسی گزارش را آماده مي­سازد.

گزارش كار با نرم­افزار ويژه دستگاه تهيه می­شود كه شامل هفت بخش می­باشد:

 بخش اول

صفحه ابتدایی گزارش می­باشد که شامل اطلاعات کلی در مورد اجرای عملیات بازرسی است.

بخش دوم

Tank Floor Layout Showing Discontinuities می­باشد که در اين گزارش پراکندگی خوردگی ورق­های کف مخزن به صورت یکجا نمایش داده شده است. میزان خوردگی در بازه­هاي مختلف دسته­بندي شده كه اين بازه­ها با رنگ­هاي مختلف در زير گزارش معرفي شده­است.

با ديدن اين گزارش وضعيت كيفي کف مخزن براي كارفرماي محترم مشخص شده و مكان تجمع ورق­هاي معيوب معلوم مي­گردد. 

 

بخش سوم

 Maximum Discontinuity Per Trackمی­باشد که در اين گزارش برای سهولت در تشخیص پراکندگی و شدت خوردگی ورق های کف مخزن , هر ورق به صورت عرضی به نوارهای بیست و پنج سانتیمتری (عرض اسکنر) تقسیم­بندی شده و براساس بزرگترین خوردگی موجود , هر نوار با رنگبندی خاصی که مرتبط با عمق خوردگی در آن نوار می باشد, رنگ آمیزی شده­است.

با ديدن اين گزارش وضعيت كيفي و پراکندگی و شدت خوردگی ورق­های کف مخزن به راحتی براي كارفرماي محترم مشخص شده و مكان تجمع ورق­هاي معيوب آسانتر معلوم مي­گردد.

 

بخش چهارم

 Tank Floor Numbering Systemمی­باشد که تصوير كامل ورق­های کف مخزن و موقعيت و شماره­گذاري آنها بوده و مي­تواند در ديگر كارهايي كه روي مخزن انجام مي­گيرد، نيز مورد استفاده قرار گيرد.

بخش پنجم

 Tank Floor Layout With Symbolsمی­باشد که تصوير كامل ورق­های کف مخزن به همراه کلیه تجهیزات ثابت موجود بر روی ورق­های کف مخزن نمایش داده می­شود. این تجهیزات ثابت مانند مکان ورودی­های مخزن, مکان سیستم لوله­کشی داخلی، پایه­ها و ... می­باشند.

 

بخش ششم

تصوير كامل هر تک ورق کف مخزن می­باشد که در اين گزارش پراکندگی خوردگی در هر ورق کف مخزن به تفکیک نمایش داده شده­است. میزان خوردگی در بازه­هاي مختلف دسته­بندي شده كه اين بازه­ها با رنگ­هاي مختلف در زير گزارش معرفي شده­است.با ديدن اين گزارش وضعيت كيفي هر ورق کف مخزن براي كارفرماي محترم مشخص شده و مكان تجمع خوردگی­ها در هر ورق معلوم مي­گردد.

 

بخش هفتم

نسخه رایانه­ای سند موجود می­باشد. در این نسخه کلیه تصاویر مربوط به ورق­های کف مخزن با وضوح تصویر بالای هزار و دویست نقطه در هر اینچ تهیه شده­است. لذا کارفرمای محترم می­تواند بر روی صفحه نمایش خود هر ورق کف مخزن را با مقیاس یک به یک مشاهده نماید و کلیه عملیات تعمیراتی خود را بر روی این نسخه رایانه­ای اجرا نموده و سپس نسخه تعمیرات ورق­ها را چاپ نماید. 

 

 

    دانلود های این بخش