بازرسی آسانسور، پله برقی


حصول اطمینان از صحت عملکرد آسانسور ، پله برقی ، جرثقال و انواع بالابر از منظر ایمنی برای مالکان و کاربران آنها دارای اهمیت فوق العاده ای باشد . پیامد های مالی و جانی ناشی از خرابی آنها برای کاربران و مالکان در برخی از موارد غیر قابل جبران خواهد بود لذا شرکت تکین کو با در اختیار داشتن بازرسین مجرب و کارازموده و اخذ گواهینامه های تائید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد خدمات بازرسی فنی خود راجهت تجهیزات ذیل در اقصی نقاط کشور به مشتریان و کارفرمایان خود عرضه می دارد .
• انواع آسانسورها مطابق با الزامات استاندارد ملی 1-6303 و دستور العمل 41/131/د.BS، ASME A1.7، EN81
• بازرسی فنی بالابرها مطابق با الزامات استانداردهای BS، ASME
• انواع جرثقیل ها بر اساس استاندارد های مرتبط بین المللی ASMET،BS،CMAA،FEM و آیین نامه های وزارت تعاون کار رفاه وتامین اجتماعی
• انواع لیفتراکها ،ریچ استاکرها وریچ تراکها بر اساس استانداردهای سری ASME