بازرسی ساختمان و نصب


کیفیت مراحل نصب تجهیزات و سازه ها در پروژه های عظیم صنعتی و عمرانی نظیر صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و یا صنعت نیروگاهی ، یکی از الزامات جهت ورود به مراحل راه اندازی و بهره برداری مستمر و ایمن آنها می باشد و تضمین آن می تواند از تحمیل هزینه ها و خسارت های مالی به چنین پروژه هایی

جلوگیری بعمل آورد و از به تاخیر افتادن آنها جلوگیری نماید .

شرکت تکین کو جهت تامین الزامات فوق الاشاره خدمات بازرسی ساختمان و نصب خود مطابق با آخرین دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و بین المللی مشتمل بر موارد ذیل به کارفرمایان خود ارائه می دهد .

• بازرسی مرور و کنترل مدارک

• بازرسیهای ظاهری و ابعادی

• طراحی و تدوین طرح بازرسی و کنترل کیفیت (ITP & QCP)

• بررسی اظهار نظر و تأييد طرح كيفيت ( QCP )

• بازرسي كنترل كيفيت مواد، كالا و تجهيزات از نظر سلامت، متريال و تطابق با مشخصات فني

• بررسي و تأييد صلاحيت دستور العمل ها و ثبت کیفیتی روش های جوشکاری (WPS & PQR)

• انجام آزمون و تست تائید صلاحدید جوشکاران ( WQT )

• بازرسی و نظارت کیفی بر عملیات ساختمان ونصب مخازن ذخیره

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر عملیات ساختمان و نصب پایپینگ

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر عملیات ساختمان و نصب سازه های فلزی وبتنی صنعتی واداری

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر عملیات ساختمان و نصب مخازن تحت فشار

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر عملیات ساختمان و نصب تجهیرات برقی

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر عملیات ساختمان و نصب تجهیزات ابزار دقیقی

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر عملیات ساختمان و نصب ماشین آلات دوار

• انجام آزمون های غیر مخرب MT،PT، RT،UT

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر عملیات آماده سازی سطوح( Sand Blast ) و رنگ آمیزی ( Painting )

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر اجرای سیستم های رنگ پوشش ( painting&coating ) و عایق کاری ( Insulation )

• بازرسی فنی و نظارت کیفی بر اجرای حفاظت کاتدی