بازرسی ساخت کالا و تجهیزات


يكي ازدغدغه‌هاي اصلی کارفرمایان ، مجریان و تامین کنندگان در پروژه های معظم عمرانی نظیر صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و یا نیروگاهی ، حصول اطمیان از کیفیت کالا، محصول ، تجهیزات و یا ادوات در هنگام انجام معاملات بين المللي جهت ثبت سفارش ، ساخت و حمل مي‌باشد.
در همین راستا شرکت تکین کو با اتکا به گواهینامه های صلاحیت بازرسی و دارا بودن کادری مجرب و متبحر ، شبکه گسترده نمایندگان داخلی و خارجی ، خدمات بازرسی ساخت کالا و تجهیزات مشتمل بر عنوان ذیل به کارفرمایان و مشتریان خود عرضه می نماید.
• بازرسي قبل از حمل (PSI)
• بازرسی فنی در هنگام ساخت مشتمل بر :
• بازرسی مرور و کنترل مدارک
• بازرسیهای ظاهری و ابعادی
• طراحی و تدوین طرح بازرسی و کنترل کیفیت (ITP&QCP)
• بررسی اظهار نظر و تأييد طرح كيفيت (QCP)
• بازرسي كنترل كيفيت مواد، كالا و تجهيزات از نظر سلامت، متريال و تطابق با مشخصات فني
• بررسي و تأييد صلاحيت دستور العمل ها و روش های جوشكاري و جوشکاران (WPS&PQR)
• بازرسي و كنترل خط توليد و سخت افزار سازنده و اطمينان از وجود وسايل آزمايش مورد نظر
• نظارت بر نحوه انجام آزمايش هاي مخرب و غيرمخرب از طريق كنترل مدارك يا حضور در حين اجرای آزمايش ها و اطمينان از صلاحيت افراد انجام دهنده آزمايش
• بازرسي ويا حضور در كلية آزمايش هاي مورد نظر در مدارك خريد شامل آزمايش هاي مكانيكي ويا آزمايش هاي نمونه براي وسايل الكتريكي
• شركت در جلسات هماهنگي با نمايندگان كارفرما و پيمانكاران و ارائه اطلاعات مربوطه به بازرسي
• بازرسي از عمليات سندبلاست و رنگ ¬آميزي مطابق با مشخصات فني پروژه
• تهيه و تدوين گزارش هاي ادواری بازرسي فني
• بازرسي نهايي ظاهري و ابعادي و مطابقت با سفارش خريد
• بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد
• بازرسي بسته بندي و علامت گذاري
• صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كالا (Release Note)
• آزمايش هاي كارآيي نهايي كالا
• تائيد قيمت (Price Verification)