بازرسی مواد و محصول


بی شک داشتن گواهینامه مطابق با استاندارد جهت صادرات و واردات مواد و محصول از مبادی رسمی نظیر گمرک برای صادرکنند و واردکنندگان یکی از معیارهای مهم در تسریع فرایند ترخصیص مواد و محصول محسوب می گردد . شرکت تکین کو با اخذ گواهینامه های متعدد بازرسی فنی از سازمان استاندارد و همچنین حضور در فهرست شرکت های مورد تائید بانک مرکزی جهت بازرسی فنی از مواد و محصولات وارداتی و صادراتی و سابقه طولانی در این زمینه و در اختیار داشتن بازرسین مجرب در داخل و خارج کشور و شبکه گسترده نمایندگی در اقصی نقاط جهان و همچنین حضور در گمرکات کشور بعنوان عامل تصدی گری سازمان استاندارد خدمات ذیل را به مشتریان و کارفرمایان خود ارائه می دهد .
• تائيد مشخصات مواد و محصول با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی
• نظارت بر حمل
• بازرسي كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و صدور گواهينامه انطباق مطابق روشهاي اجرايي، دستورالعمل ها و الزامات سازمان استاندارد
• صدور گواهي نامه بازرسي مورد نياز در مبداء و مقصد (COI)
• ارزيابی تامين کنندگان کالا و سازندگان تجهيزات
• مشاوره در امور کنترل کيفيت مواد خام و اقلام عمومی