حفاظت کاتدیک و کنترل خوردگی


پدیده خوردگي یکی از معضلات اصلی در صنايع مختلف از جمله صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد که هر ساله هزينه هاي هنگفتي را بر این صنایع تحمیل می نماید لذا مقوله پایش ، کنترل و مدیریت خوردگی و حفظت کاتدیک از اهمیت ویژه بر خوردار می باشد .
شركت تکین کو با در اختیار داشتن کاشناسان مجرب و با سابقه در امر مدیریت خوردگی و اجرای پروژه های حفظت کاتدیک خدمات تخصصی وخود را در این زمینه به شرح ذیل به مشتریان و کارفرمایان خود عرضه می نماید.
• تجزيه و تحليل آسيب ديدگي علل خوردگی بر مواد و مصالح (Failure Analysis)
• طراحي، تامين اقلام ، اجراء ، نظارت و نگهداري سيستم هاي پایش (Corrosion Monitoring) و كنترل بازدارنده از خوردگي (Corrosion Controlling &Inhibitory)
• مطالعات كارگاهي و اوليه، طراحي، تامين اقلام، اجراء، راه اندازي، نگهداري، بهبود و عيب يابي سيستم هاي حفاظت كاتدي
• انتخاب مواد و مصالح(Martial Selection)
• طراحی و تدوین دستورالعمل های اجرای سیستم های رنگ ،(Panting) ، پوشش (Coating) و عایق (Insulation)
• بررسی ، بازرسی و آزمون پوششهای خطوط لوله زیر زمینی با تجهیزات DCVG/CIPS و PCM/ACVG