پروژه ها

slide-top
 • 1- نظارت ساخت و نصب

  کارفرما:سازمان انرژی اتمی

  موضوع:بازرسي مواد و نظارت بر فرآيند ساخت و كنترل  آزمايشات نهايي تجهيزات  توربين ها

 • 2- تدوین استاندارد

  کارفرما :اداره کل استاندارد استان تهران

  موضوع :تدوین و ارایه پیش نویس استاندارد جهت طرح در کمیته ملی

 • 3- بازرسی تجهیزات -خارج کشور

  کارفرما :مخابرات استان تهران
  موضوع :خدمات بازرسی قبل از حمل خرید تجهیزات Broadband از شرکت HUAWEI

 • 4- بازرسي كالا

  کارفرما :پتروشیمی مروارید
  موضوع :بازرسي فني كالا و تجهيزات پروژه MEG خارگ

 • 5- بازرسی شخص ثالث

  کارفرما :کنسرسیوم سازه + طراحی و ساختمان نفت ODCC + شرکت SEI
  موضوع : بازرسی شخص ثالث تجهیزات و کالای خریداری شده  خارج از کشور پروزه شازند اراك

 • 6- بازرسی مخزن

  کارفرما : پتروشیمی خارگ
  موضوع : بازرسی و نظارت بر تعمیرات مخازن روزانه پروپان و ساخت مخزن دو منظوره مجتمع

 • 7- ممیزی فنی

  کارفرما : پتروشیمی خارگ
  موضوع : بازرسی و ممیزی فنی تجهیزات و خطوط لوله تولید مایعات گازی و گوگرد

 • 8- ممیزی فنی2